Εταίροι

Γνωρίστε τους εταίρους του έργου

Creative Exchange

Η Creative Exchange είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ειδικεύεται στην οικοδόμηση συνεργασιών και δικτύων για να βοηθήσει τις μικρές, δημιουργικές επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν. Κατανοούμε την κουλτούρα των νέων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών του νέου επιχειρηματικού κύματος και βρίσκουμε καινοτόμους τρόπους για να τους υποστηρίξουμε στην εκμάθηση του πώς να διαπραγματεύονται με τον κόσμο του εμπορίου. Είμαστε μέρος του Impact Hub, ενός διεθνούς δικτύου με συλλογικούς χώρους εργασίας σε όλες τις χώρες εταίρους μας, το οποίο εξυπηρετεί την ομάδα-στόχο μας. Το Creative Exchange έχει επίσης συνεργαστεί με δημιουργικούς ανθρώπους και καλλιτεχνικούς οργανισμούς για πάνω από 10 χρόνια σε διάφορα προγράμματα και έργα τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια. Δουλεύει μαζί με δημιουργικούς ανθρώπους, κοινωνικές επιχειρήσεις και πρακτορεία επιχειρήσεων προσφέροντας μια σειρά εξειδικευμένης βοήθειας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών, κερδοφόρων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Μέσα από προγράμματα καθοδήγησης και υποστήριξης παρέχουμε στις καινοτόμες επιχειρήσεις τη βοήθεια που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν μέσα από την κατανόηση και την εξάλειψη των απογοητεύσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όταν έρχονται σε επαφή με το δημόσιο σύστημα στήριξης επιχειρήσεων. Βοηθάμε τον δημιουργικό επιχειρηματία να ασχοληθεί με επιχειρηματικά ζητήματα που συχνά αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη στον τομέα αυτό.

Contact information

διεύθυνση e-mail
dianahudson@creativeexchange.org