Διακρατικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

C1 Τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης μελών

Η βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης (LTTA) θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του ΙΟ2. Το διαζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαστήρια FARCE απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων, με σκοποό να αποκτήσουν τις δεξιότητες για τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού FARCE.

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευτές να ετοιμάσουν σατιρικό και κωμικό υλικό για να χρησμοποιήσουν με τους μαθητευόμενους ώστε να παρουσιάσουν τα σύνθετα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Θα έχουν έπισης την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές και σε άλλες κρίσιμες θεματικές ενότητες της επικαιρότητας.

Κάθε εταίρος θα επιλέξει δύο εκπαιδευτές ενηλίκων ή κοινοτήτων  που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν δεξιότητες για την εκπαίδευση νέων σε θέματα κλιματικής αλλαγής μέσω της μεθοδολογίας της σάτιρας και των παραστατικών τεχνών. Οι εταίροι θα επιλέξουν εκπαιδευτές που έχουν τη δυαντότητα να εφαρμόσουν πρακτικά αυτή τη μεθοδολογία και έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις σε επιπλέον τέσσερις εκπαιδευτές από τη χώρα τους.

Υπέυθυνος εταίρος:
CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (E10080747, CY)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προγραμματίζετα να διεξαχθεί τον Μάρτιο 2022 στην Κύπρο.