IO1 - Komedia- ja oppimissisällöt ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi

Komedia- ja oppimissisällöt ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi - tuotos tulee sisältämään 49 yksittäistä komediasisältöä (7 per partneri), joissa käsitellään ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia humoristisella ja merkityksellisellä tavalla. FARCE projektikonsortio kehittää laajasti erilaisia komediasisältöjä, audiovisuaalisia luonnoksia, äänitteitä, humoristisia artikkeleita, esityksiä ja taiteellisia tuotoksia. Jokaiseen näistä liittyy toteutettava tuntisuunnitelma ja saavutettavat oppimistulokset. 

Kehitetyt materiaalit ovat kaikkien saatavilla ja kaikilla partnerikielillä joulukuuhun 2021 mennessä.