DOBRODOŠLI!

FARCE projekat koji finansira Erasmus+ traje od početka novembra  2020. do kraja oktobra  2022. Na ovom sajtu možete pronaći informacije o organizovanim događajima i razrađenim resursima projekta.

Nema sumnje da obrazovanje ima važnu ulogu u „Politikama uverenja“, ali mi tražimo nove načine kako da pomognemo ljudima da razumeju klimatske promene i kako da kao zabrinuti građani shvatimo svoj udeo u promeni ponašanja i doprinošenja sveopšteg rešenja za zdraviju planetu.

Kao što obrazovanje ima svoju ulogu u rešavanju problema klimatskih promena, tako i racionalni argumenti, kreativnost i humor mogu biti delotvorna sredstva ubeđivanja.

Inteligentna neposlušnost može poslužiti kao jedna od najefikasnijih i najinspirativnijih metoda u dugoročnoj promeni društva koje se suočava sa skepticima i onim prečestim korporativnim stavom da je profit važniji od čoveka.

Malo ljudi bi opovrglo tvrdnju da su klimatske promene jedan, ako ne i najvažniji izazov, sa kojim se naša civilizacija danas suočava. Trenutno nam je važno da nađemo uzrok ovom problemu i kako mi individualno možemo da doprinesemo održivom rešenju.

Izveštavanje često rezultira vestima u kojima dominira negativnost; primećujemo talase lažnih izveštaja, novosti o pandemiji, političke dezinformacije i statistike o nivou smrtnosti. Prema tome, cilj FARCE projekta jeste da predloži novi pristup zasnovan na „infozabavi“ i uvođenju mere u količini negativnosti u vestima i to ne sa ciljem da se ozbiljne teme obrađuju površno, već da se suočavamo sa njima na više promišljen, duhovit i edukativni način. Takav pristup bi mogao biti ključan u osvešćivanju ljudi, odnosno njihovom obraćanju pažnje i delovanju u okviru važnih pitanja kao što su klimatske promene. Sa ovim temama trebalo bi se povezati na smisleniji način, na primer kroz moć satire.