IO2 - Profesionalna obuka

Profesionalna obuka kroz satiru i komediju za podsticanje podizanja svesti o klimatskim promenama

IO2 - PROFESIONALNA OBUKA

Profesionalna obuka koristi satiru i komediju u osvešćivanju o klimatskim promenama

Glavni cilj FARCE – Korišćenje satire i komedije u osvešćivanju o klimatskim promenama u profesionalnoj obuci jeste da uvede komediju i performans kao temu, a naročito satiru, kao sredstvo u obuci. Obuka će predstaviti novi pristup u profesionalnom razvoju polaznika i edukatora kako bismo ih podržali da primene nove FARCE pristupe i veštine, kao što je kritičko mišljenje o temi klimatskih promena u svakodnevnom radu.   

Modularni FARCE resursi biće napravljeni tako da izgrađuju samopuzdanje polaznika i edukatora zajednice, i vodiće se tehnikama koje daju polazniku centralno mesto. Kroz istoriju ćemo ispratiti teorijski pristup komediji, satiri i performansu, kao i praktične primere i obuke. Partneri će doprinositi razvoju rezultata, a sve će voditi CSI uz podršku DAH-a. Namera je da svi partneri doprinesu određenom, specifičnom poglavlju ili temi rezultata obuke. Naglasak je na tome da se teorijski pristup FARCE ne izgubi i da se direktno prenese u ciljeve i smer projekta.

FARCE obuke će sadržati 21 sat učenja u direktnom kontaktu, sa dodatkom onlajn samostalnog učenja od 14 sati. Biće održana FARCE radionica za razvitak veština u okviru programa i učesnici su u obavezi da urade israživanje, razviju i predstave svoje resurse komedije. Saradnja sa lokalnim akterima, partnerima u radnoj grupi, pružiće priliku da se testiraju i pre-pilot materijali za uzorkovanje i validaciju pre nego što budu uključeni u završni FARCE program obuke. Prva verzija obuke biće predstavljena na LTTA na Kipru u M17, gde će dva edukatora iz svake partnerske zemlje učestvovati u trodnevnoj obuci i radionicama. Još četiri edukatora će završiti obuku za svakog partnera po kaskadnom modelu.

Rezultati će biti postignuti do kraja aprila 2022.

01 FARCE IO2 Compiled Handbook translated

Download

View online