IO3 - MOOC

FARCE MOOC (Massive Open Online Course) tulee toimimaan kehitettyjen oppimateriaalien pääasiallisena esityspaikkana. MOOC suunnitellaan interaktiiviseksi vaiheittain eteneväksi kurssiksi, jonka tavoitteena on tavoittaa runsaasti käyttäjiä, eikä maantieteelliset etäisyydet ole enää rajoittavina tekijöinä yhteisöjen muodostamisessa ihmisten kesken, jotka ovat kiinnostuneita ympäristötoiminnasta, koulutuksesta, komediasta ja esittämisestä.

Täydennyskoulutuksen (IO2) ja Komedia - ja oppimissisältöjä ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi (IO1)  tuotoksissa kehitetyt materiaalit muodostavat kurssin perustan, ja sinne on avoin pääsy kouluttajille ja kaikille ilmastonmuutoskriisistä ja menetelmistä kiinnostuneille. On kasvava tarve tehdä oppimisesta mahdollisimman avointa ja saavutettavissa olevaa - Osana FARCE-projektia on otettava huomioon ympärillämme tapahtuva digitaalisen oppimisen vallankumous ja sulautuva oppiminen. Uudet innovaatiot ja teknologinen kehitys ovat tärkeässä osassa ihmisten valitessa tapaansa opiskella. 

Tämä tuotos on valmis elokuuhun 2022 mennessä.