Partneri projekta

Upoznajte partnere projekta

Creative Exchange VB

Creative Exchange je društveno preduzeće specijalizovano za izgradnju partnerstva i mreža kako bi pomoglo malim, kreativnim preduzećima i organizacijama da se razvijaju i rastu. Razumemo kulturu mladog poslovanjai preduzetnika novog talasa i pronalazimo inovativne načine da ih podržimo u učenju kako da pregovaraju u svetu trgovine. Mi smo deo Impact Hub-a, međunarodne mreže sa radnim prostorima u svim našim partnerskim zemljama, koja služi našoj ciljnoj grupi.

Creative Exchange takođe radi sa kreativnim ljudima i umetničkim organizacijama više od 10 godina na raznim programima i projektima, privatnim i javno finansiranim. Radi zajedno sa kreativnim ljudima, preduzećima i agencijama za poslovna preduzeća nudeći niz specijalističkih pomoći u cilju razvoja efektivnog, profitabilnog i održivog poslovanja. Kroz naše programe mentorstva i podrške pružamo inovativnim preduzećima pomoć koja im je potrebna da bi napredovali i rasli tako što će razumeti i eliminisati frustracije koje doživljavaju prilikom pristupa javnim sistemima za podršku u poslovanju. Pomažemo kreativnom preduzetniku da se nosi sa poslovnim pitanjima koja su često prepreka rastu u ovom sektoru.

Contact information

Website address
http://www.creativeexchange.org