ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Το FARCE είναι ένα έργο Erasmus+ με διάρκεια από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2022.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις και το υλικό που παράγεται κατά την υλοποίηση του έργου. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην «Πολιτική της πειθούς», καθώς αναζητούμε να βρούμε νέους τρόπους, όχι μόνο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αντιληφθούν τι είναι κλιματική κρίση, αλλά και το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε, ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες για να συμβάλουμε σε μια ολιστική λύση για έναν πιο υγιή πλανήτη.

Όμως, όπως η εκπαίδευση παίζει  ρόλο στην  αντιμετώπιση της πρόκλησης για την κλιματική αλλαγή, έτσι και τα λογικά επιχειρήματα,  η δημιουργικότητα και το χιούμορ μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία πειθούς για τα άτομα που προτιμούν το κέρδος εις βάρος της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας.

Η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός μας σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης περιλαμβάνει τις πιθανές αιτίες του προβλήματος, και τα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε ως άτομα για να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση.

Η ωμή αναφορά στα γεγονότα συχνά οδηγεί σε μια ροή ειδήσεων που κυριαρχείται από αρνητικότητα (σε συνδυασμό με τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων, ενημερώσεων για την πανδημία, την παραπληροφόρηση και τα στατιστικά θνησιμότητας). Έτσι, ο στόχος του έργου FARCE είναι να προτείνει μια νέα προσέγγιση βασισμένη σε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές πληροφορίες (infotainment), ανακατακτώντας τη σημερινή αρνητική ροή ειδήσεων. Το να μην υπονομεύουμε σοβαρά ζητήματα, αλλά να τα αντιμετωπίζουμε σε νέο στοχαστικό, χιουμοριστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, μπορεί να είναι το κλειδί για να κινητοποιηθούν τα άτομα, να ενημερωθούν και να δράσουν επί των κρίσιμων θεμάτων της σημερινής εποχής, όπως είναι η κλιματική κρίση, και να συμμετάσχουν με πιο ουσιαστικό τρόπο.

Αυτή είναι η δύναμη της σάτιρας!

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μάθετε περισσότερα για τις οργανώσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.